Први часопис студената Православног богословског факултета Универзитета у Београду изашао је 1932. године. Тада је излазио под именом „СВЕТОСАВЉЕ“, као орган студената ПБФ-а. Под тим именом штампан је до 1941. године, када услед окупације Србије престаје са излажењем. Прве две године лист је излазио двомесечно, а касније све до 1941. године, тромесечно. Прва два броја уредио је Влајко Влаховић, а остале бројеве редакциони одбор. Часопис студената ПБФ–а оживљава поново 1991. године. Нови назив је „ЛОГОС“ и до 1997. штампан је у више свезака за сваку годину. Након краћег прекида од пет година, 2003. започиње са новом едицијом.

Данас, часопис „ЛОГОС“ излази једном годишње, почетком другог семестра. Уређивачки одбор чине студенти Православног богословског факултета, а текстове пишу, како студенти са богословског, тако и колеге са других факултета. Поред богословских питања, часопис обрађује теме из културе, филозофије, социологије, али и других, на први поглед не тако сродних области као што су медицина или пак физика. Наравно, поезија и проза су такође заступљене међу страницама часописа.

Поред штампаног издања, крајем 2014. године, родила се идеја о електронској верзији часописа, која би функционисала у виду блога, тзв. „бЛогос“ а где би студенти током читаве године имали прилику да пишу на разне теме из наведених области.

Добродошли!

Logosi novi
Kуповином овог броја помажете хуманитарну акцију студената ПБФ.