Овде могу да се објављују вести, типа кад је објављен неки нови текст, или кад је отворен конкурс или обавештење о некој хуманитарној акцији, или тако нешто…