Овде би било добро да иде нешто типа рецензије актуелног броја.