Овде иде текст конкурса, сталног и оног за физичко издање…